)

Armenian - հայերեն

Աղբիւրներ

Բարի եկաք Ալզայմըրզ Աւստրալիա

Այս էջին վրայ գտնուող աղբիւրները կը պարունակեն խորհուրդ, օգտակար առաջարկներ, եւ պատասխաններ՝ մտագարութեան մասին որոշ հարցումներու:

Մտագարութեան մասին հարցումներ հարցնելու կամ օգնութիւն խնդրելու համար հեռաձայնեցէք National Dementia Helpline 1800 100 500 թիւին:

Եթէ թարգմանիչի մը կարիքը ունիք, հեռաձայնեցէք նախ՝ Telephone Interpreting Service  131 450 թիւին:


Մտագարութեան մասին (About dementia)

    ինչ է իմաստությունը (What is dementia?)

    ախտորոշում դեմեմիա (Diagnosing dementia)

    Վաղ պլանավորում (Early planning)
 

Փոխուած վարուելակերպեր եւ մտագարութիւն (Changed behaviours and dementia)

  Փոխված վարքագծերը (Changed behaviours)
 

Հոգ տանիլ ընտանիքներու եւ հոգատարներու (Looking after families and carers)

  Ձեռնարկելով մի ընդմիջում (Taking a break)
 

Խնամել մտագարութիւն ունեցող անձ մը (Caring for someone with dementia)

  հաղորդակցություն (Communication)
 

Այլ աղբիւրներ (Other resources)

  Մտահոգութիւն ձեր յիշողութեան մասին (Worried about your memory?)


Ներբերէք բոլոր ծրարները

Սեղմեցէք այստեղ ներբերելու համար այս էջին վրայ թուարկուած բոլոր PDF ծրարները մէկ զիբ ֆայլով: (click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).

 

Հեռաձայնեցէ՛ք Ազգային Մտագարութեան Օգնութեան գիծ՝ National Dementia Helpline 1800 100 500 թիւին, կամ 131 450՝ Հեռախօսային Թարգմանութեան Սպասարկութեան համար Telephone Interpreting Service: