Help Sheets - Croatian | Hrvatski

O demenciji | About dementia

1 Što je demencija? | What is dementia?

Ova informativna brošura za pomoć korisnicima opisuje demenciju, tko od nje obolijeva i neke od njenih najčešćih oblika. Ona opisuje rane znakove demencije i naglašava značaj pravovremene medicinske dijagnoze.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Hrvatski | English

2 Dijagnoziranje demencije | Diagnosing dementia

Ova brošura pruža informacije o ranim znakovima demencije, tehnikama koje se koriste kod dijagnosticiranja demencije i značaju postavljanja rane i točne dijagnoze.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Hrvatski | English

7 Rano planiranje | Early planning

Ova informativna brošura razmatra načine ranog planiranja i organiziranje financijskih i pravnih poslova, te navodi osobe i organizacije koje vam u tome mogu pomoći.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Hrvatski | English

Promjene u ponašanju i demencija | Changed behaviours and dementia

1 Promjena ponašanja | Changed behaviours

Ova brošura za pomoć korisnicima objašnjava neke od očekivanih promjena u ponašanju koje se mogu očitovati kod osoba s demencijom. Razmotreni su uzroci takvih ponašanja i neke od općih smjernica koje mogu poslužiti u novonastaloj situaciji.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Hrvatski | English

Pomoć za obitelji i njegovatelje | Looking after families and carers

1 Odmor | Taking a break

Ovaj Pomoćni tisak govori o beneficijama odmora, kako ga ugovoriti i tko može pomoći.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Hrvatski | English

Skrb za osobu s demencijom | Caring for someone with dementia

1 Komunikacija | Communication

Ovaj Pomoćni tisak objašnjava neke od promjena u komunikaciji koje nastaju kao rezultat demencije i predlaže načine na koje obitelj i skrbnici mogu pomoći. Također su navedeni i neki osobni savjeti u svezi sa komunikacijom koje je napisala osoba oboljela od demencije.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Hrvatski | English