Help Sheets - Dutch | Nederlands

Over dementie | About dementia

1 Wat is dementie? | What is dementia?

Deze hulpfolder beschrijft dementie, wie het krijgt en een aantal van de meest voorkomende vormen. Enkele vroege verschijnselen van dementie worden beschreven en het belang van een tijdige medische diagnose wordt benadrukt.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Dutch | English

2 Diagnose dementie | Diagnosing dementia

Deze folder geeft informatie over de vroegste tekens van dementie, de manieren om dementie vast te stellen en het belang om in een vroeg stadium een juiste diagnose te stellen.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Dutch | English

7 Vroeg Plannen | Early planning

In deze folder staan manieren om vooruit te plannen, financiële en wettelijke zaken te organiseren. Ook bevat de folder een lijst mensen en organisaties die kunnen helpen.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Dutch | English

13 De ziekte van Alzheimer | Alzheimer's disease

Deze folder beschrijft de symptomen van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, en ook de oorzaken van de ziekte, de ontwikkeling en behandeling.


This Help Sheet describes the symptoms of Alzheimer’s disease, the most common form of dementia, as well as its causes, progression and treatment.

Dutch | English

16 Vasculaire Dementie | Vascular dementia

Deze hulpfolder beschrijft de verschillende soorten van vasculaire dementie, en de oorzaken ervan, de diagnose, behandeling en het ziekteverloop.


This Help Sheet describes the types of vascular dementia, and their causes, diagnosis, treatment and progression.

Dutch | English

Veranderd gedrag en dementie | Changed behaviours and dementia

1 Veranderd gedrag | Changed behaviours

Deze hulpfolder kijkt naar enkele veel voorkomende gedragsveranderingen die kunnen optreden als een persoon dementie heeft. De oorzaak van de veranderingen en enige algemene richtlijnen om er mee om te kunnen gaan worden besproken.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Dutch | English

2 Moeilijkheden verhelpen | Problem solving

Deze hulpfolder bespreekt enkele manieren om te denken over gedragsveranderingen die optreden als gevolg van dementie. Er wordt een probeemoplossende aanpak beschreven die u kan helpen om te gaan met allerlei manieren van gedrag die zich kunnen voordoen.


This Help Sheet discusses some ways to think about any changes in behaviours that are occurring as a result of dementia. It describes a problem solving approach that may help you manage any behaviours if and when they arise.

Dutch | English

Zorgen voor families en verzorgers | Looking after families and carers

1 Vrijaf nemen | Taking a break

Deze hulpfolder bespreekt het belang van vrijaf nemen, hoe u het kunt organiseren en wie hierbij kan helpen.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Dutch | English

3 Gevoelens | Feelings

Deze hulpfolder beschrijft sommige gevoelens die familie en verzorgers van mensen met dementie vaak ondervinden. Hierbij gaat het onder meer om gevoelens van schuld, verdriet, verlies of kwaadheid.


This Help Sheet discusses some of the feelings that families and carers of people with dementia often experience. These may include feelings of guilt, grief, loss or anger.

Dutch | English

Zorgen voor iemand met dementie | Caring for someone with dementia

1 Communicatie | Communication

Deze hulpfolder geeft uitleg over enige veranderingen in communicatie die optreden als gevolg van dementie en suggesties over de manier waarop families en verzorgers kunnen helpen. Er worden ook enkele persoonlijke tips over communicatie gegeven die geschreven zijn door een persoon met dementie.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Dutch | English

3 Beveiliging | Safety issues

In deze folder komen een aantal veiligheidsaspecten aan de orde waar naar moet worden gekeken als u iemand met dementie verzorgt. Er worden een aantal tips gegeven voor de veiligheid binnenshuis en buiten, en de folder bevat een veiligheidschecklist voor de familie en de verzorgers.


This Help Sheet discusses some of the safety issues that need to be considered when caring for someone with dementia. It provides some tips for safety inside and outside the home, and a basic safety checklist for use by families and carers.

Dutch | English

5 Activiteiten | Activities

Deze folder bevat informatie over het plannen en aanbieden van geschikte activiteiten aan mensen met dementie.


This Help Sheet provides information about planning and providing appropriate activities for people with dementia.

Dutch | English

7 Autorijden | Driving

Deze folder beschrijft de gevolgen van dementie op iemands rijvaardigheid. Bovendien worden er suggesties aan de hand gedaan hoe u zo’n automobilist kunt helpen.


This Help Sheet describes the effects that dementia may have on driving skills and suggests ways to help a driver who has been diagnosed with dementia.

Dutch | English

9 Het werken met doktoren | Working with doctors

In deze folder worden effectieve manieren besproken voor de omgang met vele dokters en medische specialisten met wie u te maken krijgt om de informatie en ondersteuning te krijgen die u nodig hebt.


This Help Sheet discusses effective ways of working together with the many doctors and medical specialists you will meet to obtain the information and support that you need.

Dutch | English

Informatie voor mensen met dementie | Information for people with dementia

1 Wat is dementie? | What is dementia?

Als u de diagnose van dementie heeft gekregen, kan deze hulpfolder nuttig zijn. Het gaat over dementie en waar u verdere informatie kunt krijgen.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It talks about dementia and where you can go for further information.

Dutch | English

2 Vroeg plannen | Early planning

Als u een diagnose van dementie heeft gekregen, kan deze hulpfolder nuttig zijn. Er worden suggesties gegeven over het plannen voor de toekomst. Er wordt ook verteld wie u hierbij kan helpen.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It makes suggestions about planning for the future. It also tells you who can assist you to do this.

Dutch | English

3 Het verzorgen van jezelf | Looking after yourself

Als u een diagnose van dementie heeft gekregen, kan deze hulpfolder nuttig zijn. Het gaat over manieren om voor uzelf te zorgen en de mensen die u hierbij kunnen helpen.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It suggests ways to look after yourself and some people who can assist you to do this.

Dutch | English

4 Autorijden | Driving and dementia

Is bij u dementie vastgesteld, dan bevat deze folder misschien nuttige informatie. Er staat belangrijke informatie in over autorijden en dementie.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It provides important information about driving and dementia.

Dutch | English

6 Gevoelens en aanpassen aan verandering | Feelings and adjusting to change

Is bij u dementie vastgesteld, dan bevat deze folder misschien nuttige informatie. Er wordt uitgelegd welke gevoelens u misschien hebt en welke manieren er zijn om u aan te passen aan de veranderingen die dementie met zich meebrengt.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It explains some of the feelings you might be experiencing, and some ways to adjust to the changes that dementia brings.

Dutch | English

7 Betrokken en actief blijve | Keeping involved and active

Is bij u dementie vastgesteld, dan bevat deze folder misschien nuttige informatie. Hij gaat erover hoe belangrijk het is om betrokken en actief te blijven en geeft suggesties hoe u dat kunt doen.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It discusses the importance of keeping involved and active and suggests ways that you can do this.

Dutch | English

8 Spreken over de diagnos | Talking about the diagnosis

Is bij u dementie vastgesteld, dan bevat deze folder misschien nuttige informatie. Er staan een aantal suggesties in die u kunt overwegen wanneer u over uw diagnose praat.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It suggests some things to consider when talking about your diagnosis.

Dutch | English

9 Praten met uw art | Talking with your doctor

Is bij u dementie vastgesteld, dan bevat deze folder misschien nuttige informatie. Er worden manieren aan de hand gedaan waarop u met uw dokter kunt praten zodat u de medische verzorging, het medische advies en de medische ondersteuning krijgt die u wilt.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It discusses ways of talking with your doctor to make sure that you obtain the health care, advice and support you want.

Dutch | English