Help Sheets - Finnish | Suomalainen

Tietoa dementiasta | About dementia

1 Mikä on dementia? | What is dementia?

Tässä tietolehtisessä selitetään, mitä dementia on, kuka sairastuu siihen ja mitkä ovat sen yleisimmät muodot. Siinä kuvaillaan joitakin dementian ensioireita ja painotetaan aikaisen lääketieteellisen diagnoosin tärkeyttä.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Finnish | English

2 Dementian diagnosointi | Diagnosing dementia

Tämä tietolehtinen sisältää tietoa dementian ensioireista ja miten se diagnosoidaan. Sairauden varhainen ja oikea diagnosointi on erityisen tärkeää.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Finnish | English

7 Aikaisin aloitettu suunnittelu | Early planning

Tässä tietolehtisessä puhutaan tulevaisuuden suunnittelusta sekä keinoista hoitaa raha- ja lakiasiat ja löydät siitä apua tarjoavien ihmisten ja yhteisöjen yhteystiedot.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Finnish | English

12 Muistin muutokset | Memory changes

Tässä tietolehtisessä kuvaillaan muutamia eroja, joita on normaalin ikääntymiseen kuuluvan muistin heikkenemisen ja dementian ensioireiden välillä. Löydät siitä myös ohjeita, joiden avulla pitää muisti terävänä.


This Help Sheet describes some of the differences between memory loss as a part of normal ageing and as a symptom of dementia. It provides some tips for keeping your memory sharp.

Finnish | English

Perheistä ja omaishoitajista huolehtiminen | Looking after families and carers

1 Vapaan ottaminen | Taking a break

Tämä tietolehtinen käsittelee vapaan pitämisen tärkeyttä, miten sen voi järjestää ja kuka voi tarjota siihen apua.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Finnish | English

Dementiaa sairastavan hoito | Caring for someone with dementia

1 Kommunikointi | Communication

Tässä tietolehtisessä esitetään joitakin dementiasta johtuvia kommunikoinnin muutoksia ja ehdotetaantapoja, joilla perhe ja hoitajat voivat auttaa. Se sisältää myös itse dementiaa sairastavan henkilön antamia ohjeita kommunikoinnin helpottamiseksi.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Finnish | English

8 Matkustaminen | Travelling

Tämä tietolehtinen sisältää perheille ja hoitajille tarkoitettua tietoa dementiaa sairastavan kanssa matkustamisesta. Siinä neuvotaan huomioimaan varoitusmerkkejä, jotka saattavat osoittaa, että matkustaminen ei ole suositeltavaa ja antaa hyödyllisiä neuvoja matkan suunnittelua ja matkustamista varten.


This Help Sheet provides information for families and carers about travelling with someone with dementia. It lists some warning signs for when travel may be inappropriate and some helpful suggestions for planning a trip and for travelling.

Finnish | English