Help Sheets - Latvian | Latvijas

Par demenci | About dementia

1 Kar ir demence? | What is dementia?

Šajā informācijas lapā uzzināsit, kas ir demence, kas ar to slimo, un kādas ir tās biežāk sastopamās formas. Tālāk aprakstīti demences agrīnie simptomi un uzsvērta savlaicīgas medicīniskas izmeklēšanas nozīme.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Latvijas | English

2 Demences diagnozes noteikš ana | Diagnosing dementia

Šajā informatīvajā lapā sniegta informācija par agrīnām demences pazīmēm un slimības diagnostikas veidiem. Uzsvērta agrīnas un pareizas diagnostikas nozīme.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Latvijas | English

7 Savlai cga planošana | Early planning

Šajā informatīvajā lapā pārrunāti savlaicīgas plānošanas veidi un uzskaitīti cilvēki un organizācijas, kas var palīdzēt.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Latvijas | English

Izmaiņas uzvedībā un demence | Changed behaviours and dementia

1 Izmainas uzvediba | Changed behaviours

Šajā informatīvajā lapā aprakstītas dažas visbiežāk sastopamās izmaiņas uzvedībā, kuras var novērot cilvēkam ar demenci. Šeit aprakstīti izmaiņu cēloņi un daži vispārīgi ieteikumi, kā ar izmaiņām sadzīvot.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Latvijas | English

Rūpējoties par ģimenēm un aprūpētājiem | Looking after families and carers

1 Atvalinajums no aprupes | Taking a break

Šajā informatīvajā lapā aprakstīti ieguvumi no atvaļinājuma, veidi, kā to noorganizēt, un palīdzības saņemšanas iespējas.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Latvijas | English

Rūpējoties par kādu ar demenci | Caring for someone with dementia

1 Komunikacija | Communication

Šajā informatīvajā lapā izskaidrotas dažas komunikācijas izmaiņas, kas rodas demences dēļ, un ieteikti veidi, kā ģimene un aprūpētāji var palīdzēt. Šeit iekļauti arī daži padomi komunikācijas atvieglošanai, ko ieteikusi persona ar demenci.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Latvijas | English