Help Sheets - Maltese | Malti

Dwar id-dimensja | About dementia

1 X’inhija d-dementia | What is dementia?

Dan il-Fuljett ta’ Gћajnuna jiddeskrivi d-dimensja, min ibati biha u ftit mill-iktar forom komuni tagћha. Jiddeskrivi ftit mis-sinjali bikrin tad-dimensja u jenfasizza l-importanza ta’ dijanjosi medika fil-ћin.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Malti | English

2 Id-dijanjosi tad-dementia | Diagnosing dementia

Dan il-Fuljett ta’ Għajnuna jagħti tagħrif dwar is-sinjali bikrin tad-dimensja, t-teknika użata biex issir id-dijanjosi tad-dimensja u l-importanza ta’ dijanjosi bikrija u korretta.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Malti | English

7 Ippjanar bikri | Early planning

Dan il-Fuljett ta’ Għajnuna jiddiskuti modi biex tippjana bil-quddiem u torganizza l-affarijiet finanzjarji u legali u jagħti lista ta’ nies u organizzazzjonijiet li jistgħu jgħinu.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Malti | English

Mġibiet mibdula u d-dimensja | Changed behaviours and dementia

1 Mgibiet mibdula | Changed behaviours

Dan il-Fuljett ta’ Gћajnuna jћares lejn ftit mit-tibdil komuni fl-imġiba li jista’ jsir meta persuna jkollha d-dimensja. Ikunu diskussi r-raġunijiet gћat-tibdil u xi linji gwida ġenerali biex inkampaw magћhom.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Malti | English

Nieħdu ħsieb il-familji u dawk li jduru b’ħaddieħor | Looking after families and carers

1 Tiehu l-mistrieh | Taking a break

Dan il-Fuljett ta’ Gћajnuna jiddiskuti l-importanza tal-brejk,milli ddur b’ћaddieћor, kif torganizzah u min jista’ jgћin.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Malti | English

Iddur b’xi ħadd bid-dimensja | Caring for someone with dementia

1 Komunikazzjoni | Communication

Dan il-Fuljett ta’ Gћajnuna jispjega xi ftit mit-tibdiliet fil-komunikazzjoni li jsiru bћala riżultat tad-dimensja u jissuġġerixxi modi li bihom l-familji u dawk li jduru b’ ћaddieћor jistgћu jgћinu. Jinkludi wkoll gћajnuna personali dwar komunikazzjoni miktuba minn persuna bid-dimensja.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Malti | English