Help Sheets - Romanian | Românesc

Despre Demenţă | About dementia

1 Ce este demenţa? | What is dementia?

Această Fișă Informativă descrie boala demenței, cine o contractează și câteva din formele ei cele mai comune. Fişa descrie unele semne timpurii ale demenţei şi subliniază importanţa unei diagnozări medicale timpurii.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Românesc | English

2 Diagnosticarea demenţei | Diagnosing dementia

Această Fişă Informativă furnizează informaţii asupra semnelor timpurii ale demenţei şi modului în care este diagnosticată, precum și privind importanţa unei diagnoze timpurii şi corecte.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Românesc | English

7 Planuind din timp | Early planning

Această fișă informativă prezintă diferite modalitați de a plănui din timp și de a organiza problemele financiare și juridice ale celor suferind de demență și specifică persoanele și organizațiile care le pot fi de folos acestora.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Românesc | English

12 Schimbări de memorie | Memory changes

Această fişă informativă descrie unele diferenţe între pierderea de memorie ca o parte a procesului normal de îmbătrânire şi ca o simptomă a bolii demenţei. De asemenea , fişa oferă câteva sugestii pentru menţinerea memoriei în stare activă.


This Help Sheet describes some of the differences between memory loss as a part of normal ageing and as a symptom of dementia. It provides some tips for keeping your memory sharp.

Românesc | English

Schimbări de comportament şi Demenţa | Changed behaviours and dementia

1 Modificari în Comportament | Changed behaviours

Această Fișă Informativă examinează câteva dintre schimbările obișnuite de comportament care pot interveni la o persoană care suferă de Demență. Sunt discutate cauzele unor asemenea schimbări și unele indicații asupra modului de a le face față.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Românesc | English

Având grije de Familii şi de Îngrijitori | Looking after families and carers

1 Luând o pauza | Taking a break

Această Fișă informativă prezintă beneficiile unei perioade de răgaz, cum să o organizezi și cine poate ajuta pentru aceasta.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Românesc | English

Având grije de o persoană suferind de demenţă | Caring for someone with dementia

1 Communicare | Communication

Această Fişă Informativă explică unele din schimbările în comunicare survenite ca urmare a demenţei şi sugerează modalităţi prin care membrii familiei şi îngrijitorii pot fi de ajutor. Fişa include de asemenea unele sugestii personale privind comunicarea, scrise de o persoană suferind de demenţă.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Românesc | English