Help Sheets - Serbian | српски

О деменцији | About dementia

1 Шта је деменција? | What is dementia?

Овај информативни листић описује деменцију, ко од ње обољева и који су неки њени најчешћи облици. Он описује такође неке ране знаке деменције и наглашава значај правовремене дијагнозе.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

српски | English

2 Дијагностиковање деменција | Diagnosing dementia

Овај информативни листић пружа информације о раним знацима деменције,техникама које се користе за дијагнозу деменције и о значају ране и тачне дијагнозе.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

српски | English

7 Рано планирање | Early planning

Овај информативни листић говори о начинима како да се планира унапред, како да се организују финансијски и правни послови и наводи особе и организације које могу да помогну.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

српски | English

Промене у понашању и деменција | Changed behaviours and dementia

1 Цхангед понашања | Changed behaviours

У овом информативном листићу разматрају се неке од честих промена понашања која могу да се јаве када особа има деменцију. Говори се о узроцима ових промена и о неким општим саветима како да се њима влада.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

српски | English

Брига о породицама и неговатељима | Looking after families and carers

1 Паузе | Taking a break

У овомј информативном листићу говори се о важности предаха од неге, како да се он организује и ко може да помогне.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

српски | English

Старање о некоме ко је оболео од деменције | Caring for someone with dementia

1 комуникација | Communication

Овај информативни листић објашњава неке од промена у комуникацији које настају услед деменције и препоручује начине на које породице и неговатељи могу да помогну. Такође су укључени и неки лични савети за комуникацију које је написала једна особа са деменцијом.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

српски | English