Help Sheets - Turkish | Türk

Demans Hakkında | About dementia

1 Demans nedir? | What is dementia?

Bu Bilgi Broşürü demansı, kimleri etkilediğini ve bazı yaygın biçimlerini tanımlamaktadır. Broşür, demansın erken belirtilerini açıklar ve zamanında yapılan tıbbi teşhisin önemini vurgular.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Türk | English

2 Bunama tanisinin konulmasi | Diagnosing dementia

Bu broşür, dermansın erken belirtileri, demans tanısında kullanılan yöntemler, erken ve doğru tanının önemi hakkında bilgi verir.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Türk | English

7 Erken planlama | Early planning

Bu broşür, ileriye yönelik plan yapma, mali ve yasal konuları düzenleme ele alır ve yardımcı olabilecek kişi ve kurumların listesini içerir.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Türk | English

Değişen davranışlar ve demans | Changed behaviours and dementia

1 Davranis degisiklikleri | Changed behaviours

Bu Yardım Belgesi, demanslı kişilerde yaygın görülen bazı davranış değişikliklerine eğilmektedir. Bu değişikliklerin nedenleri ve bunlarla baş etme yollarından bazıları ana hatlarıyla tartışılmaktadır.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Türk | English

Ailelere ve bakıcılara bakmak | Looking after families and carers

1 Ara vermek | Taking a break

Bu broşür ara vermenin yararlarını, bunun nasıl ayarlanacağını ve kimlerin yardımcı olabileceğini ele almaktadır.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Türk | English

Bunaması olan bir kişinin bakımı | Caring for someone with dementia

1 Iletisim | Communication

Bu broşür bunama sonucu ortaya çıkan bazı iletişim güçlüklerini ele alarak ailelerin ve bakıcıların hastaya yardımcı olabileceği yollar önerir. Ayrıca, bunaması olan bir insan tarafından yazılmış, iletişimle ilgili bazı kişisel ipuçlarına yer verilmiştir.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Türk | English