Help Sheets - Vietnamese | Tiếng Việt

Về bệnh sa sút trí tuệ | About dementia

1 BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆLÀ GÌ? | What is dementia?

Tờ trợ giúp này miêu tả bệnh sa sút trí tuệ (dementia), ai là người bị bệnh và một số hình thức bệnh phổ biến nhất. Tài liệu này miêu tả một số dấu hiệu từ sớm của bệnh sa sút trí tuệ và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chẩn đoán bệnh kịp thời.


This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia and emphasises the importance of a timely medical diagnosis.

Tiếng Việt | English

2 CHẨN ĐOÁNBỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ | Diagnosing dementia

Tài liệu Trợ giúp này cung cấp thông tin về những dấu hiệu ban đầu của bệnh sa sút trí tuệ, những kỹ thuật chẩn đoán và tầm quan trọng của việc chẩn đoán từ sớm và chính xác.


This Help Sheet provides information about the early signs of dementia, the techniques used to diagnose dementia and the importance of an early and correct diagnosis.

Tiếng Việt | English

7 HOẠCH ĐỊNH TỪ SỚM | Early planning

Tài liệu Trợ giúp này thảo luận về những cách hoạch định từ trước, tổ chức việc tài chính và pháp lý, đồng thời liệt kê những người và tổ chức có thể giúp đỡ.


This Help Sheet discusses ways to plan ahead and organise financial and legal affairs and lists people and organisations that can help.

Tiếng Việt | English

13 BỆNH ALZHEIMER’S | Alzheimer's disease

Tài Liệu Trợ giúp này mô tả những triệu chứng của bệnh Alzheimer’s, là dạng thông thường nhất của bệnh sa sút trí tuệ cũng như những nguyên nhân, diễn tiến và điều trị của bệnh này.


This Help Sheet describes the symptoms of Alzheimer’s disease, the most common form of dementia, as well as its causes, progression and treatment.

Tiếng Việt | English

16 BỆNH SA SÚT TRÍ TUỆ NÃO MẠCH | Vascular dementia

Tờ trợ giúp này mô tả bệnh sa sút trí tuệ liên quan đến huyết mạch, nguyên nhân, chẩn đoán, điều trị và diễn tiến của bệnh.


This Help Sheet describes the types of vascular dementia, and their causes, diagnosis, treatment and progression.

Tiếng Việt | English

Hành vi thay đổi và bệnh sa sút trí tuệ | Changed behaviours and dementia

1 NHỮNG HÀNH VI THAY ĐỔI | Changed behaviours

Thông tin Trợ giúp này chỉ ra một số thay đổi hành vi phổ biến có thể xảy ra khi một người bị chứng mất trí. Nội dung thảo luận là các nguyên nhân gây ra thay đổi và một số hướng dẫn chung để ứng phó với những thay đổi đó.


This Help Sheet looks at some of the common behaviour changes that may occur when a person has dementia. Reasons for the changes and some general guidelines for coping with them are discussed.

Tiếng Việt | English

2 GIẢI QUYẾTVẤN ĐỀ | Problem solving

Thông tin Trợ giúp này thảo luận một số cách nghĩ về bất cứ thay đổi nào trong hành vi đang xảy ra do hậu quả của chứng mất trí. Nội dung trình bày cách giải quyết vấn đềqua đó có thể giúp bạn quản lý bất cứ hành vi nào nếu và khi chúng phát sinh.


This Help Sheet discusses some ways to think about any changes in behaviours that are occurring as a result of dementia. It describes a problem solving approach that may help you manage any behaviours if and when they arise.

Tiếng Việt | English

Chăm lo cho gia đình và người chăm sóc | Looking after families and carers

1 TẠM NGHỈ XẢ HƠI | Taking a break

Tờ trợ giúp này thảo luận về những ích lợi của việc tạm nghỉ xả hơi, cách sắp xếp việc này và những người có thể giúp đỡ.


This Help Sheet discusses the importance of taking a break from caring, how to organise it and who can help.

Tiếng Việt | English

3 CẢM XÚC | Feelings

Tờ trợ giúp này bàn về một số cảm xúc mà thân nhân và những người chăm sóc cho người bị bệnh sa sút trí tuệ thường trải qua. Những cảm xúc này có thể gồm mặc cảm tội lỗi, nỗi đau buồn, sự mất mát hoặc sự tức giận.


This Help Sheet discusses some of the feelings that families and carers of people with dementia often experience. These may include feelings of guilt, grief, loss or anger.

Tiếng Việt | English

Chăm sóc cho người bị sa sút trí tuệ | Caring for someone with dementia

1 VẤN ĐỀ GIAO TIẾP | Communication

Tờ trợ giúp này giải thích về một số trong những thay đổi trong việc giao tiếp vốn xảy ra do hậu quả từ bệnh sa sút trí tuệ đồng thời đề nghị một số cách mà các gia đình và những người chăm sóc có thể giúp đỡ. Trang này còn có một số lời khuyên cá nhân về vấn đề giao tiếp do một người bị bệnh sa sút trí tuệ viết.


This Help Sheet explains some of the changes in communication that occur as a result of dementia and suggests ways that families and carers can help. It also includes some personal tips on communication written by a person with dementia.

Tiếng Việt | English

3 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ SỰ AN TOÀN | Safety issues

Tài liệu Trợ giúp này bàn về một số những vấn đề về sự an toàn cần được cân nhắc khi chăm sóc cho một người nào đó bị bệnh sa sút trí tuệ. Tài liệu này cung cấp một số lời khuyên để giữ an toàn bên trong và bên ngoài nhà và một danh mục kiểm tra an toàn để cho thân nhân và những người chăm sóc bệnh nhân dùng.


This Help Sheet discusses some of the safety issues that need to be considered when caring for someone with dementia. It provides some tips for safety inside and outside the home, and a basic safety checklist for use by families and carers.

Tiếng Việt | English

5 CÁC HOẠT ĐỘNG | Activities

Tài liệu Trợ giúp này cung cấp thông tin về việc hoạch định và cung cấp sinh hoạt phù hợp cho người bệnh sa sút trí tuệ.


This Help Sheet provides information about planning and providing appropriate activities for people with dementia.

Tiếng Việt | English

7 LÁI XE | Driving

Tài liệu Trợ giúp này mô tả các tác động có thể xảy ra của bệnh sa sút trí tuệ lên kỹ năng lái xe và đề nghị cách giúp người lái xe đã được chẩn đoán bị sa sút trí tuệ.


This Help Sheet describes the effects that dementia may have on driving skills and suggests ways to help a driver who has been diagnosed with dementia.

Tiếng Việt | English

9 LÀM VIỆC VỚI BÁC SĨ CỦA QUÍ VỊ | Working with doctors

Tài liệu Trợ giúp này bàn về những cách làm việc hiệu quả với nhiều bác sĩ và chuyên gia y tế để tiếp nhận thông tin và sự hỗ trợ mà quí vị cần.


This Help Sheet discusses effective ways of working together with the many doctors and medical specialists you will meet to obtain the information and support that you need.

Tiếng Việt | English

Thông tin dành cho người bị bệnh sa sút trí tuệ | Information for people with dementia

1 CHỨNG MẤT TRÍ LÀ GÌ? | What is dementia?

Nếu bạn được chẩn đoán bị chứng mất trí, Thông tin Trợ giúp này có thể đem lại lợi ích. Nội dung nói về chứng mất trí và nơi bạn có thể tìm thêm thông tin.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It talks about dementia and where you can go for further information.

Tiếng Việt | English

2 LÊN KẾ HOẠCH SỚM | Early planning

Nếu bạn được chẩn đoán mắc chứng mất trí, tờ Thông tin Trợ giúp này có thể đem lại lợi ích. Trong này đưa ra những gợi ý để lên kế hoạch cho tương lai. Đồng thời cho biết những người có thể giúp bạn thực hiện việc này.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It makes suggestions about planning for the future. It also tells you who can assist you to do this.

Tiếng Việt | English

3 CHĂM SÓC BẢN THÂN | Looking after yourself

Nếu bạn được chẩn đoán bị chứng mất trí, tờ Thông tin Trợ giúp này có thể đem lại lợi ích. Trong này gợi ý những cách tự chăm sóc bản thân và những người có thể giúp bạn làm điều đó.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It suggests ways to look after yourself and some people who can assist you to do this.

Tiếng Việt | English

4 LÁI XE | Driving and dementia

Nếu quý vị đã được chẩn đoán bị bệnh sa sút trí tuệ thì Tài liệu Trợ giúp này có thể có ích. Tài liệu này cung cấp thông tin quan trọng về việc lái xe và sa sút trí tuệ.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It provides important information about driving and dementia.

Tiếng Việt | English

6 NHỮNG CẢM XÚC VÀ VIỆC THÍCH NGHI VỚI SỰ THAY ĐỔI | Feelings and adjusting to change

Nếu quí vị được chẩn đoán bị bệnh sa sút trí tuệ thì Tài liệu Trợ giúp này có thể giúp ích cho quí vị. Tài liệu này giải thích một số cảm xúc mà quí vị có thể đang trải nghiệm, và một số cách để thích nghi với những thay đổi do bệnh sa sút trí tuệ đem lại.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It explains some of the feelings you might be experiencing, and some ways to adjust to the changes that dementia brings.

Tiếng Việt | English

7 TIẾP TỤC THAM GIA VÀ TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG | Keeping involved and active

Nếu quí vị được chẩn đoán bị bệnh sa sút trí tuệ, Tài liệu Trợ giúp này có thể giúp ích cho quí vị. Tài liệu này bàn về sự quan trọng của việc tiếp tục tham gia và tích cực hoạt động và đề nghị những cách quí vị có thể thực hiện điều này.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It discusses the importance of keeping involved and active and suggests ways that you can do this.

Tiếng Việt | English

8 NÓI VỀ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN | Talking about the diagnosis

Nếu quí vị được chẩn đoán bị bệnh sa sút trí tuệ Tài liệu Trợ giúp này có thể hữu ích đối với quí vị. Tài liệu này đề nghị một số điều quí vị có thể xem xét khi bàn luận về kết quả chẩn đoán của quí vị.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It suggests some things to consider when talking about your diagnosis.

Tiếng Việt | English

9 THẢO LUẬN VỚIBÁC SĨ CỦA QUÍ VỊ | Talking with your doctor

Nếu quí vị được chẩn đoán bị bệnh sa sút trí tuệ, Tài liệu Trợ giúp này có thể giúp ích cho quí vị. Tài liệu này bàn về những cách thảo luận với bác sĩ của quí vị để đảm bảo cho quý vị nhận được sự chăm sóc sức khỏe, lời khuyên và trợ giúp quí vị mong muốn.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It discusses ways of talking with your doctor to make sure that you obtain the health care, advice and support you want.

Tiếng Việt | English

11 CÁCH ALZHEIMER’S AUSTRALIA CÓ THỂ TRỢ GIÚP | How Dementia Australia can help?

Tờ trợ giúp này cung cấp cho quí vị thông tin về các nguồn hỗ trợ mà Dementia Australia có sẵn để trợ giúp quí vị và gia đình quí vị.


If you have been diagnosed with dementia, this Help Sheet may be useful. It discusses ways of talking with your doctor to make sure that you obtain the health care, advice and support you want.

Tiếng Việt | English