Macedonian - МАКЕДОНСКИ

Информативни материјали

Добредојдовте во организацијата Dementia Australia.

Информативните материјали на оваа страница содржат совети, препораки што може да помогнат, како и одговори на некои вообичаени прашања во врска со деменцијата.

За да поставите прашања во врска со деменцијата или за да побарате помош, јавете се на
Националната телефонска линија за помош при деменција на 1800 100 500.  

Ако ви треба преведувач за да разговарате со Телефонската линија за помош при деменција, прво јавете се во Телефонската преведувачка служба на 131 450.


Pесурси (Resources)

Нашите услуги (Our services)

Нашите услуги (Our services - слушај)

Дали сте загрижени за вашето размислување и помнење? (Worried about your thinking and memory?)

Промени во помнењето (Memory changes)

Промени во меморијата (Memory changes - слушај)

Што е деменција? (What is dementia?)

Што е деменција? (What is dementia? - слушај)

Вашите права и обврски (Your rights and responsibilities)

Вашите права и обврски (Your rights and responsibilities - слушај)


Прирачник за деменција (The Dementia Guide)

Овој прирачник е наменет за секој кој бил засегнат од каква било форма на деменција. Информациите во овој прирачник се поделени на делови.

Ако живеете со деменција, Прирачникот за деменција ќе ви помогне да дознаете повеќе за деменцијата и достапните третмани, поддршка и услуги. Тој вклучува информации како да живеете добро со деменција и како да направите планови за иднината.

Ако сте член на семејството или пријател на лице со деменција, овој прирачник ќе ви помогне да дознаете повеќе за деменцијата. Во него се опишуваат начини како да му помогнете на лицето со деменција да живее добро, и каква поддршка и информации се достапни за негувателите.

Прирачник за деменција (The Dementia Guide)

Прирачник за деменција - Ακούω (The Dementia Guide - listen)


Листови за помош

За деменцијата (About dementia)

    Што е деменција (What is dementia?)

    дијагностицирање на деменција (Diagnosing dementia)

    почетокот на планирањето (Early planning)

    промени меморија (Memory changes)
 

Изменетото однесување и деменцијата (Changed behaviours and dementia)

    Промени во однесувањето (Changed behaviours)
 

Грижа за семејствата и негувателите (Looking after families and carers)

    Одмор од негата (Taking a break)
 

Како да се грижите за лице што има деменција (Caring for someone with dementia)

    Комуникација (Communication)
 


Videos

There's a difference


Симнете ги сите документи

Притиснете со глувчето овде за да ги симнете сите документи во PDF формат наведени на оваа страница како еден „спакуван“ документ (zip file). (Click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).

Јавете се на Националната телефонска линија за помош при деменција на 1800 100 500 или јавете се на 131 450 за Телефонската преведувачка служба.