Skip to main content

Polskie — Polish

Zawarte na tej stronie pomoce zawierają porady, pomocne sugestie i odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące demencji.

Pomoce

Z pytaniami na temat demencji, lub z prośbą o pomoc, zadzwoń do National Dementia Helpline pod numer 1800 100 500

Jeśli potrzebujesz tłumacza ustnego, by porozmawiać z Dementia Helpline, zadzwoń najpierw do Telephone Interpreting Service pod numer 131 450.

Przewodnik-Po-Demencji - The Dementia Guide - Polish